فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

شمارهعنوان فراخوان
کشور

مهلت دریافت

ارسال اول
ارسال دوم
  • تقدیر GPU (PH569)@ Amin Dehghan

  • تقدیر SİLLE SANAT SARAYI (PH569)@ Abbas Bagherian

  • مدال برنز ICS (PH569)@ Amin Dehghan

  • تقدیر (PH560)@ Ebrahim Bahrami

  • تقدیر (PH560)@ Amin Zamzam

  • تقدیر (PH560)@ Amin Zamzam

  • مدال نقره (PH560)@ Ebrahim Bahrami

  • تقدیر فیاپ (PH507)@ Arash Mahdavi

  • تقدیر فیاپ (PH559)@ Alireza Rastegar

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس