فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

  • جایزه MAFOSZ (PH587)@ Amir Hossein Heidarian Nainy

  • دیپلم PERLENSIS (PH587)@ Amir Hossein Heidarian Nainy

  • روبان تقدیر قیاپ (PH587)@ Arash Mahdavi

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس