فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • PSA Special Mention (PH724)@ Ali Karimi

 • work reported by the jury (PH725)@ Reza Amelipour

 • PSA BRONZ (PH729)@ Alma Monshibaghan

 • Gold PSA - Ruban FIAP (PH719)@ Alireza Shahhamzeh

 • Ruban FIAP (PH719)@ Ahmad Khatiri

 • GPU Gold Medal - Best Creative (PH720)@ Hossein Zare

 • Honourable Mention (PH720)@ Amin Dehghan

 • Honourable Mention (PH720)@ Hossein Zare

 • BEST LANDSCAPE (PH718)@ Shahriar Dabiri

 • FIAP RIBBON (PH722)@ Sahar Hasanzadeh

 • ICS HM (PH722)@ Mohammad Reza Masoumi

 • NBPC CM (PH722)@ Amin Dehghan

 • NBPC RIBBON (PH722)@ Saeed Arabzadeh

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس