فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • AAFR Honorable Mention (PH684)@ Seyed Ali Miremadi

 • FCPA Gold Medal (PH684)@ Seyed Mohammad Javad Sadri

 • FCPA Honorable Mention (PH684)@ Asghar Besharati

 • FIAP Honorable Mention (PH684)@ Seyed Alireza Rajaei Shoshtari

 • FIAP Honorable Mention (PH684)@ Seyed Ali Miremadi

 • SRAF Honorable Mention (PH684)@ Asghar Besharati

 • PSA BRONZE (PH685)@ Reza Amelipour

 • FIAP HM (PH682)@ Amin Dehghan

 • MoL HM (PH682)@ Amin Mahdavi

 • SALON HM (PH682)@ Amir Nazari

 • BCAP HM (PH682)@ Kaveh Manafzadeh

 • FIAP HM (PH682)@ Ahmad Khatiri

 • Gold BCAP medal (PH682)@ Ebrahim Bahrami

 • Gold FIAP medal (PH682)@ Amin Mahdavi

 • Gold MoL medal (PH682)@ Amin Dehghan

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس